مشاوره و راهنمای خرید
09188888534_09188888546_09188888957

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ ، لیست قیمت روز

0 8,318
زمان مطالعه : 5 دقیقه

لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ

لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ به دلار درج شده . برای بدست اوردن قیمت روز انواع تلویزیون سامسونگ به دلار بهتر است که قیمت را که در ستون دلار درج شده است . ضربدر قیمت دلار روز کنید قیمت led سامسونگ به تومان به دست خواهد آمد . ما در این مطلب سعی کرده ایم که قیمت های تلویزیون سامسونگ سری 5 ، سری 6 ، سری 7 و سری ۸ را در اختیار کاربران قرار دهیم . ما در جدول زیر مشخصات انواع مدل تلویزیون سامسونگ را نوشته ایم تا با دقت بیشتر تی وی مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

  • قیمتهای روز را همیشه استعلام بگیرید تا دقیقتر باشد .
  • در باکس جستجو ی زیر مدل مورد نظر را سرچ کنید  .
  • برای مشاهده در سایت فروشگاه بانه روی مدل کلیک کنید .

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ « لیست قیمت روز سامسونگ »

مدل = برای مشاهده کلیک کنیدمشخصات و امکانات و قابلیتهاقیمت روز به دلار 30400
تلویزیون سامسونگ 32AD590HD - smart - 60hz - 2021 - مالزی360 دلار
تلویزیون سامسونگ 32AD690HD - smart - 60hz - 2021 - مالزی226 دلار
تلویزیون سامسونگ 32N5000مصر - HD - 2015210 دلار
تلویزیون سامسونگ 43N5000مصر - 2019 - fullhd286 دلار
تلویزیون سامسونگ 32T5300HD - smart - 60hz - 2020 - dvbs - مصر200 دلار
تلویزیون سامسونگ 40T5300fullhd - smart - 60hz - 2020 - dvbs - مصر284 دلار
تلویزیون سامسونگ 43T5300fullhd - smart - 60hz - 2020 - dvbs - مصر325 دلار
تلویزیون سامسونگ 43T5300fullhd - smart - 60hz - 2021 - dvbs - مصر305 دلار
تلویزیون سامسونگ 43AU70004k - smart - 2021 - مصر404 دلار
تلویزیون سامسونگ 43TU7002fullhd - smart - 60hz - 2020 - dvbs - مصر378 دلار
تلویزیون سامسونگ 50AU70004k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - مصر453 دلار
تلویزیون سامسونگ 50AU80004k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - مصر486 دلار
تلویزیون سامسونگ 50AU80004k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - اسلواکی500 دلار
تلویزیون سامسونگ 50TU85004k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - مصر539 دلار
تلویزیون سامسونگ 55AU70004k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - مصر516 دلار
تلویزیون سامسونگ 55TU70004k - smart - 50hz - 2020 - dvbs - مصر526 دلار
تلویزیون سامسونگ 55RU73004k - smart - 100hz - 2019 - مجارستان523 دلار
تلویزیون سامسونگ 55AU80004k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - اسلواکی575 دلار
تلویزیون سامسونگ 55AU80004k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - ویتنام
585 دلار
تلویزیون سامسونگ 55AU80004k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - مصر595 دلار
تلویزیون سامسونگ 55TU83004k - smart - 60hz - 2020 - dvbs - مصر 592 دلار
تلویزیون سامسونگ 55TU83004k - smart - 60hz - 2020 - dvbs اسلواکی
523 دلار
تلویزیون سامسونگ 55TU85004k - smart - 120hz - 2020 - dvbs مصر598 دلار
تلویزیون سامسونگ 55AU90004k - smart - 120hz - 2021 - dvbs مصر605 دلار
تلویزیون سامسونگ 55AU90004k - smart - 120hz - 2021 - dvbs اسلواکی628 دلار
تلویزیون سامسونگ 55AU90004k - smart - 2021 - مجارستان598 دلار
تلویزیون سامسونگ 50Q604k - smart - 2020 - dvbs - مصر582 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q60T4k - smart - 100hz - 2020 - dvbs - مصر674 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q60A4k - smart - 100hz - 2021 - dvbs - مصر700 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q60A4k - smart - 2021 - مجارستان671 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q70T4k - smart - 200hz - 2020 - dvbs - مصر809 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q70T4k - smart - 200hz - 2020 - dvbs - مجارستان
782 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q70A4k - smart - 200hz - 2021 - dvbs - مصر802 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q70A4k - smart - 2021 - مجارستان782 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q80A4k - smart - 240hz - 2021 - dvbs - مصر986 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q80A4k -smart -2021 - مجارستان878 دلار
تلویزیون سامسونگ 55LS03T4k - smart - 120hz - 2020 - dvbs - مجارستان921 دلار
تلویزیون سامسونگ 55Q700T4k - smart - 20201118 دلار
تلویزیون سامسونگ 58AU70004k - smart - 2021 - مصر605 دلار
تلویزیون سامسونگ 58TU70004k - smart - 50hz - 2020 - dvbs - مصر572 دلار
تلویزیون سامسونگ 65MU70004k - smart - 120hz - 2017 - dvbs - مصر769 دلار
تلویزیون سامسونگ 65TU70004k - smart - 50hz - 2020 - dvbs - مصر651 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU70004k - smart -60hz - 2021 - dvbs - مصر746 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU71004k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - مجارستان746 دلار
تلویزیون سامسونگ 65RU73004k - smart - 120hz - 2019 - dvbs مجارستان710 دلار
تلویزیون سامسونگ 65RU74004k - smart - 50hz - 2019 - dvbs - اسلواکی756 دلار
تلویزیون سامسونگ 65TU80004k - smart - 120hz - 2020 - dvbs - مصر759 دلار
تلویزیون سامسونگ 65TU81004k - smart - 120hz - 2020 - تایلند756 دلار
تلویزیون سامسونگ 65TU83004k - smart - 60hz - 2020 - dvbs - مصر740 دلار
تلویزیون سامسونگ 65TU83004k - smart - 2020 - dvbs - مجارستان
759 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU8000U4k - smart - 2021 - اسلواکی782 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU8000U4k - smart - 2021 - مجارستان773 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU8000U4k - smart - 2021 - مصر782 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU9000U4k - smart - 2021 - مجارستان835 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU9000U4k - smart - 2021 - مصر868 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU9000U4k - smart - 2021 - اسلواکی858 دلار
تلویزیون سامسونگ 65Q60A4k - smart - 100hz - 2021 - dvbs - مصر934 دلار
تلویزیون سامسونگ 65Q60A4k - smart - 2021 - مجارستان940 دلار
تلویزیون سامسونگ 65Q70T4k - smart - 200hz - 2020 - dvbs - مجارستان1052 دلار
تلویزیون سامسونگ 65Q70A4k - smart - 200hz - 2021 - dvbs - مصر1121 دلار
تلویزیون سامسونگ 65Q70A4k - smart - 200hz - 2021 - dvbs- مجارستان1105 دلار
تلویزیون سامسونگ 65Q80A4k - smart - 2021 - dvbs- مجارستان1236 دلار
تلویزیون سامسونگ 65Q90T4k - smart - 240hz - 2020 - dvbs - مجارستان1483 دلار
تلویزیون سامسونگ 65AU80724k - smart - 2020 - dvbs - مجارستان809 دلار
تلویزیون سامسونگ 70Q60A4k - smart - 2021 - dvbs - مجارستان1230 دلار
تلویزیون سامسونگ 75AU70004k - smart - 2021 - dvbs 1121 دلار
تلویزیون سامسونگ 75AU71724k - smart - 2021 - dvbs مجارستان1052 دلار
تلویزیون سامسونگ 75AU80724k - smart - 2021 - dvbs مجارستان1118 دلار
تلویزیون سامسونگ 75TU80004k - smart - 2020 - dvbs مصر1121 دلار
تلویزیون سامسونگ 75AU80004k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - مصر1240 دلار
تلویزیون سامسونگ 75Q60A4k - smart - 100hz - 2021 - dvbs - مجارستان1549 دلار
تلویزیون سامسونگ 75Q70T4k - smart - 200hz - 2020 - dvbs - مجارستان1315 دلار
تلویزیون سامسونگ 75Q70A4k - smart - 120hz - 2020 - dvbs - مصر1694 دلار
تلویزیون سامسونگ 75Q80A4k - smart - 120hz - 2021- dvbs -مجارستان1865 دلار
تلویزیون سامسونگ 82TU80004k - smart - 120hz - 2020 - dvbs - مصر1845 دلار
تلویزیون سامسونگ 85AU71724k - smart - 2021 - dvbs - اسلواکی1825 دلار
تلویزیون سامسونگ 85AU80004k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - مصر1944 دلار
تلویزیون سامسونگ 85Q60A4k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - مصر2355 دلار
تلویزیون سامسونگ 85Q70A4k - smart - 100hz - 2021 - dvbs - مصر2743 دلار
تلویزیون سامسونگ 85Q70A4k - smart - 100hz - 2021 - dvbs -مجارستان2631 دلار

انواع لیست قیمت روز تلویزیون های سامسونگ

در لیست قیمت تلویزیون سامسونگ لیست قیمت روز برای کاربرانی که دوست دارند انواع مدل های تی وی را قبل از خرید تلویزیون سامسونگ مطالعه کرده . و سپس خریدشان را انجام دهند ؛ خوب و کاربردی است . زیرا شامل قیمتهای روز تلویزیون سامسونگ ال ای دی بوده و در مقابل نیز انواع اینچ های تلویزیون را نیز شامل می شود . برای مثال شامل قیمت روز ال ای دی سامسونگ 55 اینچ ، 65 اینچ ، 75 اینچ 85 اینچ است . البته ناگفته نماند که تلویزیون هایی با سایز کوچکتر و متوسط مانند 32 اینچ ، 40 و 43 اینچ و 49 اینچ را نیز می توانید از لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ مشاهده نمایید . سپس با توجه به نیازهایتان ، بهترین سایز و مدل را انتخاب نمایید .

کاتالوگ لیست قیمت سامسونگ

ما سعی کرده ایم که در لیست قیمت ال ای دی سامسونگ ، کشور سازنده ، امکاناتی همچون اسمارت بودن ، سال ساخت . و سایر ویژگی ها مانند کیفیت تصویر و گیرنده های دیجیتال را درج کنیم . تا با آگاهی بیشتری خریدتان را از روی لیست تلویزیون های سامسونگ انجام دهید . سایت بانه دات کام با فروش تلویزیون سامسونگ به کاربران اجازه می دهد اگر خواهان تلویزیونهای بالا رده و فول امکانات هستند سری 8 و 9 را بخرند . گفتنی است که قیمت روز ال ای دی سامسونگ سری 7 با قابلیت های نسبتا خوب و قیمت های به صرفه نیز در این لیست موجود است .

« حتما بخوانید  آموزش اتصال لپ تاپ به تلویزیون هوشمند سامسونگ ؛ نحوه اتصال

قیمت روز تلویزیون های سامسونگ

تلویزیون سامسونگ قیمت روز

قیمت امروز تلویزیون سامسونگ متناسب با امکاناتی که برای هر مدل در نظر گرفته شده متفاوت است . از مشخصات انواع تلویزیون Samsung می توان به فناوری Neo QLED در تی وی های بالارده اشاره کرد که به کمک آن ، کنترل سطح روشنایی و زاویه دید بهتری را ارائه میدهد. البته نباید از نمایشگرهای کریستال UHD غافل شد . که تولید رنگ های زنده و طبیعی تر را بر عهده دارد. همگی این نکات تاثیر مستقیمی بر روی قیمت روز انواع تلویزیون سامسونگ دارد .

البته پایان ماجرا به اینجا ختم نمی شود چراکه قیمت تلویزیون سامسونگ به پارامترهای زیادی بستگی دارد . برای مثال در جدیدترین تلویزیون های سامسونگ 2022 و 2021 شاهد دسترسی به فناوری های جدیدی همچون اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیاء «Smart things» هستیم . که امکان کنترل سایر لوازم هوشمند خانه را فراهم می کند . بنابراین اصلا جای تعجب نیست اگر قیمت جدیدترین تلویزیون سامسونگ بیشتر از مدل های معمولی باشد .

برای مشاهده و خرید انواع تلویزیون سامسونگ میتوانید با کلیلک بر روی قیمت تلویزیون سامسونگ از تمامی مدل های Samsung TV دیدن کنید.

قیمت امروز تلویزیون سامسونگ

همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد . قیمت بروز تلویزیون سامسونگ با توجه به سایز ، سری و امکاناتی که برای هر مدل در نظر گرفته شده متفاوت است . اما اگر طرفدار بالاترین کیفیت تصویر برای مشاهده فیلم های هیجان انگیز و بازی های ورزشی هستید . پیشنهاد ما تلویزیون های 4k و 8k سامسونگ است. که در مقابل کیفیت تصویر خوبی که دارند با فناوری های مختلف صدا و تصویر همراه شده اند .

برای نمونه در این تلویزیون های جدید و تازه به دوران رسیده می توان از کیفیت صدای کیو سمفونی بهره ببرید و لذت شنیدن صدایی فراگیر و همه جانبه را از دست ندهید . البته ناگفته نماند که قیمت روز انواع تلویزیون سامسونگ شامل تلویزیونهای منحنی (خمیده) ، تلویزیونهای هوشمند (Smart) ، تلویزیون های کیولد qled نیز می شود . بنابراین می توان گفت که قیمت تی وی سامسونگ 2022 و 2021 به دلیل وجود امکاناتی که به آنها اشاره شد ؛ از ارزش خرید بالایی بهره می برد.

خرید تلویزیون سامسونگ

قیمت خرید تلویزیون سامسونگ

هنگام خرید تلويزيون Samsung بهتر است لیست قیمت آنلاین هر مدل توجه کنید . که در کنار آن به کیفیت تصویر، امکانات هوشمند اشاره شده . اما از آنجاکه به تازگی خرید تلویزیونهای فورکی 4k سامسونگ بین کاربران محبوبیت پیدا کرده. ولی در مجموع نباید از تلویزیونهای جدید 8k و قدیمی تر همچون فول اچ دی نیز غافل شد . ما در لیست آخرین قیمت تلویزیون سامسونگ سعی داشته ایم که تی وی های 2022 ، 2021 ، پرفروش ترین ها جدیدترین و بهترین مدل ها را در کنار هم قرار دهیم. برای اینکه خریدتان را با شناخت کافی انجام دهید سایت اصلی samsung را چک کنید .

قیمت تلویزیون های هوشمند سامسونگ

قیمت تلویزیون های سامسونگ هوشمند اصل کره با امکاناتی همچون سیستم عامل تایزن (Tizen) مناسب است . فناوری HDR10 جهت افزایش کیفیت و تضاد رنگ و همچنین فناوری HLG به منظور شفافیت تضاد نور ارائه شده . به علاوه فرمت صدای فراگیر دالبی دیجیتال و دالبی دیجیتال پلاس در کنار قابلیت کیوسمفونی (Q-Symphony) از تکنولوژی های صوتی به شمار می آید . البته کمپانی سامسونگ با تولید تعدادی ال ای دی منحنی برای طرفداران تلویزیونهای خمیده توانسته پاسخگوی نیاز کاربرانش باشد . گفتنی است که تلویزیونهای منحنی سامسونگ با نمایشگرهای باریک و ظریفی که دارند ؛ بیشتر با رزولوشن فورکی و فول اچ دی روانه بازار شده اند .

قیمت انواع ال ای دی سامسونگ

گفتنی است که اکثر تلویزیون های سامسونگ قیمت مناسب و ارزانی دارند در مقابل امکاناتی که در اختیار مشتریان ارائه می دهند. برای مثال قيمت ال اي دي سامسونگ سری 7 و 8 برای شما که یک تلویزیون با امکانات پیشرفته می خواهید ؛ به صرفه است . و از ارزش خرید بالایی برخوردار است . قیمت تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری 5 یا 6 به دلیل امکانات متوسطی که دارند مسلما ارزان تر از قیمت تلویزیون سری ۸ سامسونگ است .

قیمت تلویزیون ال ای دی سامسونگ

قیمت تلویزیون هوشمند سامسونگ

همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم قیمت آخرین سری تلویزیون سامسونگ به نکات زیادی بستگی دارد. که یکی از آنها قابلیت اتصال به اینترنت وای فای و مجهز بودن به سیستم عامل تایزن است . برای مثال در یک مدل 55 اینچ اسمارت فورکی میتوانید از طریق سیستم عامل تایزن میتوانید مجموعه ای برنامه های مورد علاقه تان را در تلویزیون ببینید . علاوه بر این از دستیار صوتی گوگل اسیستنت Google Assistant در این اسمارت تی وی برای جستجوی برنامه ها بهره ببرید . البته نباید از Alexa Amazon و ایرپلی AirPlay جهت اشتراک گذاری فایل های متنوع بهره ببرید . مشخصات تلویزیون سامسونگ با قیمت های مختلف دست کاربران را حین انتخاب سری مورد نظرشان باز می گذارد .

سخن پایانی :

امیدواریم که با مطالعه این صفحه پاسخ سوال خود را در مورد قیمت انواع تلویزیون سامسونگ گرفته باشید . در صورتی که مایل به خرید تلویزیون سامسونگ اصل با قیمت ویژه تخفیفدار هستید. به سایت baneeh.com مراجعه کنید. مشاوره خرید رایگان بگیرید ؛ و با کد تخفیف baneh-com با ثبت خریدتان تخفیف دریافت کنید .

 

 

مطالب مرتبط :

 لیست قیمت تلویزیون ال جی لیست قیمت روز

الیست قیمت تلویزیون سونی لیست قیمت روز

لیست قیمت روز تلویزیون شیائومی گلوبال

 


سوالات متداول

جدیدترین تلویزیون سامسونگ کدامند ؟

تلویزیون های سری BU از جدیدترین تلویزیون های سامسونگ هستند که در سال 2022 روانه بازار شده اند . تلویزیون های سری AU و TU هم مدل های سال 2021 هستند .

ایا در این لیست قیمت تلویزیون سامسونگ اصل کره وجود دارد؟

تمامی قیمت های این لیست مربوط به تلویزیون های که قطعات اصل کره و مونتاژ مجارستان و اندونزی و اسلواکی و مصر هستند .

اختلاف کیفیت ساخت تلویزیون های مونتاژ کشور های مختلف در چیست؟

تمامی این تلویزیون ها قطعات کره هستند و فقط در امکاناتی چون منو زبان فارسی و رسیور و اپلیکیشن ها و امکانات نرم افزاری تفاوت دارند . در کیفیت ساخت یکی هستند.

از طريق راهنمای قیمت خرید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
برای مشاوره و خرید ؛ شروع کنید
سلام !  برای چت در واتساپ پشتیبانی را انتخاب کنید .