مشاوره و راهنمای خرید
09188888534_09188888546_09188888957

لیست قیمت تلویزیون ال جی لیست قیمت روز

0 1,453
زمان مطالعه : 4 دقیقه

لیست قیمت تلویزیون ال جی لیست قیمت روز

لیست قیمت تلویزیون ال جی لیست قیمت روز ال ای دی به دلار درج شده ؛ برای بدست اوردن قیمت روز انواع تلویزیون ال جی به دلار بهتر است که قیمت را که در ستون دلار درج شده است ؛ ضربدر قیمت دلار روز کنید قیمت تلویزیون به تومان به دست خواهد آمد .

مدل = برای مشاهده کلیک کنیدمشخصات و امکانات و قابلیتهاقیمت روز به دلار 30400
تلویزیون ال جی 32LP500Fullhd - 50hz - 2021 - چین 200 دلار
تلویزیون ال جی 32LM500HD - 60hz - چین اصلی177 دلار
تلویزیون ال جی 32LJ570 HD - smart - davbs 210 دلار
تلویزیون ال جی 32LM637HD - smart - 50hz- 2019 - dvbs - مصر213 دلار
تلویزیون ال جی 43UP769034K - smart - 60hz- 2022 - dvbs - لهستان355 دلار
تلویزیون ال جی 43US660H 4K - 50hz - 2020 - dvbs - چین342 دلار
تلویزیون ال جی 43LM6370fullhd - smart - 50hz - 2019 - dvbs - چین365 دلار
تلویزیون ال جی 43UP75504K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر407 دلار
تلویزیون ال جی 49NANO804K - smart - 60hz - 2020 - dvbs - اندونزی572 دلار
تلویزیون ال جی 50UP77504K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر516 دلار
تلویزیون ال جی 50UN73404K - smart - 50hz - 2020 - dvbs - مصر519 دلار
تلویزیون ال جی 50NANO754K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر532 دلار
تلویزیون ال جی 50NANO804K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - اندونزی562 دلار
تلویزیون ال جی 55UP810034K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - چین اصلی559 دلار
تلویزیون ال جی 55UP810034K - smart - 60hz - 2021 - dvbs 526 دلار
تلویزیون ال جی 55UP77504K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر565 دلار
تلویزیون ال جی 55UP780034k - smart - 60hz - 2021- dvbs - لهستان
549 دلار
تلویزیون ال جی 55UM76604k - smart - 2019- کره
661 دلار
تلویزیون ال جی 55UP750034k - smart - 60hz - 2021- dvbs - لهستان500 دلار
تلویزیون ال جی 55UP767034k - smart - 60hz - 2021- dvbs - لهستان555 دلار
تلویزیون ال جی 55UP81502021- smart - 4k667 دلار
تلویزیون ال جی 55UN80604K - smart - 60hz - 2020 - dvbs - اندونزی667 دلار
تلویزیون ال جی 55NANO754K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر611 دلار
تلویزیون ال جی 55NANO794K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر592 دلار
تلویزیون ال جی 55NANO804K - smart - 60hz - 2020 - dvbs - اندونزی654 دلار
تلویزیون ال جی 55NANO864K - smart - 100hz - 2021 - dvbs - اندونزی769 دلار
تلویزیون ال جی 55NANO904K - smart - 100hz - 2021 - dvbs - اندونزی917 دلار
تلویزیون ال جی 55NANO9134K - smart - 2021 - dvbs 858 دلار
تلویزیون ال جی 55NANO9234K - smart - 120hz - 2021 - dvbs - لهستان868 دلار
تلویزیون ال جی 55BX4K - smart - 120hz - 2021 - dvbs - اندونزی1039 دلار
تلویزیون ال جی 55A1PVA4k - smart -2021 - PVA875 دلار
تلویزیون ال جی 55C14K - smart - 120hz - 2021 - dvbs - اندونزی1105 دلار
تلویزیون ال جی 60UP800034K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان631 دلار
تلویزیون ال جی 65UN7114K - smart - 50hz - 2020 - dvbs - لهستان805 دلار
تلویزیون ال جی 65UP77504k - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر799 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO9234k - smart - 2021 - dvbs - لهستان1203 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO914k - smart - 100hz - 2021 - dvbs - لهستان1253 دلار
تلویزیون ال جی 65UP770064k - smart - 2021 - dvbs - لهستان776 دلار
تلویزیون ال جی 65UP750064k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان707 دلار
تلویزیون ال جی 65UP75504K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر773 دلار
تلویزیون ال جی 65UN735064K - smart - 60hz - 2020 - dvbs - اندونزی828 دلار
تلویزیون ال جی 65UP800034k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان789 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO754K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر845 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO804K - smart -60hz - 2020 - dvbs - اندونزی927 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO864K - smart - 100hz - 2020 - dvbs - اندونزی1128 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO8634K - smart - 2021 - dvbs - اروپا1088 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO8834K - smart - 2021 - dvbs 1095 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO8134k - smart - 2021 -100hz - dvbs - لهستان855 دلار
تلویزیون ال جی 65UP8150PVB4K - smart - 50hz - 2021 - dvbs - مصر819 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO904k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - اندونزی1332 دلار
تلویزیون ال جی 65QNED904K - smart - 120hz - 2021 - dvbs - اندونزی1315 دلار
تلویزیون ال جی 65BX4K - smart - 120hz - 2020 - dvbs - اندونزی1450 دلار
تلویزیون ال جی 65CXPUA4K - smart - 100hz - 2021 - dvbs - اندونزی1516 دلار
تلویزیون ال جی 65A14K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - اندونزی1450 دلار
تلویزیون ال جی 65B14K - smart - 100hz - 2021 - dvbs - اندونزی1476 دلار
تلویزیون ال جی 65C14K - smart - 100hz - 2021 - dvbs - اندونزی1690 دلار
تلویزیون ال جی 65G14K - smart - 120hz - 2021 - dvbs - اندونزی2075 دلار
تلویزیون ال جی 65E9PVA4K - smart - oled - 2020 - dvbs 1677 دلار
تلویزیون ال جی 65UP767064K - smart - 2021 - dvbs - مجارستان796 دلار
تلویزیون ال جی 65NANO954K - smart - 100hz - 2020 - dvbs - اندونزی1332 دلار
تلویزیون ال جی 65UP810034K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان809 دلار
تلویزیون ال جی 65UN81604K - smart - 2020 - dvbs - لهستان756 دلار
تلویزیون ال جی 65SM95004K - smart - 120hz - 2019 - 1184 دلار
تلویزیون ال جی 70UP81004K - smart - 2021 - dvbs 1013 دلار
تلویزیون ال جی 75UP770034K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان1042 دلار
تلویزیون ال جی 75UP767034K - smart -- 2021 1088 دلار
تلویزیون ال جی 75UP780034K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - مصر1088 دلار
تلویزیون ال جی 75UP80504K - smart - 60hz - 2021 1302 دلار
تلویزیون ال جی 75NANO804k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - اندونزی1763 دلار
تلویزیون ال جی 75NANO7534k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان1351 دلار
تلویزیون ال جی 75UP750034k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان1088 دلار
تلویزیون ال جی 75UP800034k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان1171 دلار
تلویزیون ال جی 75NANO9634k - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان2092 دلار
تلویزیون ال جی 75NANO794K - smart - 2021 - dvbs 1578 دلار
تلویزیون ال جی 75NANO8464k - smart - 60hz - 2022 - dvbs - اندونزی1695 دلار
تلویزیون ال جی 75NANO958k - smart - 50hz - 2021 - dvbs - اندونزی2404 دلار
تلویزیون ال جی 77C14K - smart - 100hz - 2021 - dvbs - اندونزی2881 دلار
تلویزیون ال جی 82UP800034k - smart - 2021 - dvbs 1842 دلار
تلویزیون ال جی 86NANO904k - smart - 2020 - dvbs 2799 دلار
تلویزیون ال جی 86NANO754k - smart - 120hz - 2021 - dvbs - اندونزی2569 دلار
تلویزیون ال جی 86UN851coza4K - smart - 100hz - 2021 - dvbs - لهستان2404 دلار
تلویزیون ال جی 86UP800034K - smart - 60hz - 2021 - dvbs - لهستان2072 دلار

 

انواع لیست قیمت تلویزیون ال جی قیمت روز تلویزیون

لیست قیمت تلویزیون ال جی قیمت روز تلویزیون های ال جی بر اساس مدل های مختلف و اینچ های متنوع می تواند متفاوت باشد . بنابراین شما می توانید مشخصات ، سال ساخت ، کشور سازنده و … را در این لیست قیمت روز تلویزیون ال جی ببینید . به علاوه در این لیست قیمت میتوانید از انواع سری 7 ، 8 و 9 نیز مدل مورد نظرتان را بخرید . گفتنی است که تلویزیون های سری 5 و 6 مدل های پایین رده ای هستند که قیمتشان ارزان تر است و در مقابل نیز امکانات کمتری دارند . اما اگر طرفدار مدل های میان رده با امکانات مناسب تر هستید میتوانید ما مدل های سری 7 و 8 را به شما پیشنهاد میکنیم .
اما برای کاربرانی که دوست دارند تلویزیونشان از مدلهای بالارده با امکانات تاپ و جدیدترین تکنولوژی ها باشد. بهتر است سراغ مدل های سری 9 بروند . خوب حالا می رسیم به لیست قیمت تلویزیون های ال جی جدید بر اساس اینچ (سایز صفحه نمایش) که از کوچکترین سایز تلویزیون 32 اینچ تا بزرگترین اندازه یعنی قیمت تلویزیون ال جی 85 اینچ را شامل می شود . البته در این میان نباید از تلویزیون های 43 اینچ ، 49 اینچ ، 55 اینچ ، 60 اینچ ، 65 اینچ و 75 اینچ نیز غافل شد . چراکه همگی در بروز ترین لیست قیمت تلویزیون ال جی گنجانده شده .

« حتما بخوانید  راهنمای خرید تلویزیون جدید 2022 نکاتی که قبل از خرید تلویزیون باید بدانید

آخرین قیمت تلویزیون ال جی جدید 2022

اگر قصد خرید تلویزیون ال جی جدید را دارید . بهتر است از قبل به اندازه و سایز و اینکه چه انتظاراتی را از تلویزیون تان دارید را مورد بررسی قرار دهید. برای مثال قیمت تلویزیون ال ای دی ال جی که از فناوری صفحه نمایش نانوسل و اولد برخوردار نیست ارزان تر است . در نتیجه جای تعجب نیست اگر قیمت تلویزیون ال جی نانوسل و همچنین اولد ال جی بیشتر باشد . خوب حالا می رسیم به قیمت جدیدترین تلویزیون ال جی 2022 . که شامل جدیدترین و بهترین تلویزیونهای اولد (oled) ، نانوسل (nanocell) با کیفیت تصویر فورکی (4k) و (8k) است.پس قیمت تلویزیون الجی + نانوسل نسبت به مدل های دیگر کمی بالاتر است .
سایت بانه دات کام با فروش تلویزیون ال جی اسمارت و مدل های غیر هوشمند با در نظر گرفتن نیاز کاربران توانسته پاسخگوی انتظارات هر قشری از افرادی باشد.که تصمیم به خرید تلویزیون ال ای دی ال جی دارند . از مشخصات تلویزیون ال جی هوشمند لازم است بدانید که با قابلیت اتصال به اینترنت وای فای (Wi-Fi) امکان مشاهده فیلم ها و برنامه های متنوع را به صورت آنلاین فراهم خواهد کرد . همچنین با مجهز بودن به سیستم عامل اختصاصی webOS ، تجربه استفاده از تلویزیون هوشمند را بسیار آسان تر کرده . زیرا امکان جستجوی محتوا ، مشاهد برنامه ها و ارتباط با سایر دستگاه ها را راحت تر کرده است .

قیمت روز تلویزیون ال جی

جهت مشاهده و خرید انواع تلویزیون ال جی با کلیلک بر روی قیمت تلویزیون ال جی از تمامی مدل های LG TV دیدن نمایید .

لیست قیمت تلویزیون ال جی 8K

از دیگر قابلیت های تلویزیون ال جی میتوان به نوع صفحه نمایش اولد اشاره کرد که کیفیت تصویر بسیار بالایی را به نمایش می گذارد . قیمت تلویزیون LG مدل جدید که به فناوری HDR10 برای ارتقای کیفیت تصویر و شفافیت تضاد رنگ بکار می رود.  مناسب و به صرفه است گفتنی است که بهترین مدل تلویزیون ال جی از صدای دالبی دیجیتال پلاس با قابلیت شفاف سازی صدا . لذت مشاهده برنامه ها و بازی های ورزشی را دوچندان خواهد کرد .
قیمت آخرین مدل تلویزیون ال جی 8K با بالاترین وضوح تصویر و همچنین پشتیبانی از اپلیکیشن اینترنت اشیاء (ThinQ AL) را میتوانید در این لیست قیمت مشاهده کنید . لیست قیمت روز تلویزیون ال جی با مجهز بودن به انواع دستیار صوتی گوگل اسیستنت (Google Assistant) و الکسا (Alexa) ارزش خرید بالایی دارد . از دیگر ویژگی های تلویزیون ال جی می توان به قابلیت بلوتوث و نیز امکان اشتراک گذاری طریق Airplay 2 اشاره کرد . تا در کسری از ثانیه گوشی موبایل تان را به تلویزیون به صورت بی سیم متصل کنید .البته با چک کردن سایت اصلی lg می توانید مطالب درج شده را بیشتر درک کنید .

پس از بررسی از جوانب مختلف می توان گفت : که تلویزیونهای جدید 2022 ال جی به عنوان نسل جدید تلویزیونهای هوشمند با فناوری و امکاناتی که دارد. جایی برای گله و شکایت باقی نمی گذارد . چراکه ضمن پاسخگویی به نیاز کاربران قیمت معقولی نیز برای آن در نظر گرفته شده.

 

قیمت خرید تلویزیون الجی

گفتنی است که قیمت تلویزیون منحنی ال جی برای طرفداران تلویزیونهای خمیده مناسب و به صرفه است . چراکه با طراحی ظریف و منحصر به فرد آن می تواند نظر هر کاربر خوش سلیقه ای را به خود جلب کند . و در مقابل نیز از زاویه دید خوبی برخوردارند . قیمت تلویزیون فول اچ دی LG هوشمند نیز برای افرادی که نمی خواهند هزینه های زیادی برای خرید تی وی بپردازند .گزینه خوب و مثال زدنی است .

در این لیست قیمت روز تلویزیون الجی میتوانید به انواع تلویزیونهای فول اچ دی ، فورکی و 8K دسترسی داشته باشید . تا بر اساس نیازهایتان بهترین سری و مد را خریداری کنید . تلويزيون های الجی با تنوع بالایی که در مدل و قیمت دارند به کاربران امکان مقایسه میدهد. تا پس از بررسی کامل مشخصات ، انتخاب هوشمندانه ای داشته باشند .

لیست قیمت روز تلویزیون ال جی

سخن پایانی

امیدواریم که با مطالعه این صفحه پاسخ سوال خود را در مورد قیمتهای روز تلويزيون ال جي گرفته باشید.در صورتی که مایل به خرید تلویزیون ال جی اصل کره با قیمت ویژه تخفیفدار هستید. به سایت baneeh.com مراجعه کنید مشاوره خرید رایگان بگیرید ؛ و با کد تخفیف baneh-com با ثبت خریدتان تخفیف دریافت کنید . اگر هنوز سوالی مانده که پاسخ آن را نیافتید. لطفا در بخش سوالات آن را از ما و دیگران بپرسید . و در صورتی که موضوعی در متن درج نشده بود ان را برای ما بنویسید تا دیگران هم از ان بهره ببرند.
شماره های ثابت : 08734222224 – 08734222226 – 08734266666

 

 

مطالب مرتبط :

لیست قیمت تلویزیون سامسونگ لیست قیمت روز

لیست قیمت روز تلویزیون شیائومی گلوبال

لیست قیمت تلویزیون سونی لیست قیمت روز


سوالات متداول

بهترین مدل ها در لیست قیمت تلویزیون ال جی ۵۰ اینچ کدامند ؟

میشه گفت که تلویزیون های پنجاه اینچ مدل NANO75 و NANO80 با امکانات و قابلیت های خوبی روانه بازار شده اند . مجهز به رسیور و با کیفیت تصویر فورکا و در ضمن تولید سال 2021 هستند .

مناسب ترین قیمت تلویزیون ال جی ۵۵ اینچ 4k برای کدوم سری هاست ؟

تلویزیون های ال جی سری U و سری Nano با امکانات خوب و قیمت های مناسبی عرضه شده اند . با این تفاوت که سری نانو جدیدتر هستند و امکانات بروزتری دارند .

بیشترین اختلاف کیفیت ساخت تلویزیون های مونتاژ کشور های مختلف در چیست؟

همه تلویزیون های ال جی قطعات کره هستند و فقط در امکاناتی همچون منو زبان فارسی و رسیور و امکانات و قابلیت های نرم افزاری با هم تفاوت دارند . اما در مجموع کیفیت ساخت همه یکی هست.

از طريق راهنمای قیمت خرید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
برای مشاوره و خرید ؛ شروع کنید
سلام !  برای چت در واتساپ پشتیبانی را انتخاب کنید .